פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales/Billing

Contact Sales/Billing department for any sales or billing queries. Regular sales/billing department hours are Mon-Fri 9am - 5pm BST, contacting our sales department during off hours or on weekend can take a little longer for us to respond.

 General Support

DebsHost provides 24x7 support via ticket system. Use the ticket system, it is your friend. All tickets are prioritized and answered accordingly.

 Abuse

Have you been abused by any of our client or services or have you got something to report us? Let us know immediately so that we can take actions accordingly.